Side 3

Så var det støping av plate.

Platen ferdig støpt fredag 15 juni 2018 kl 12:30