Side 2

  Fam. Myhre


JM

Så var det å forberede støping av ringmur og plate.

Venter på støp til ringmuren

Da var ringmuren ferdig støpt

Klar for gulvstøping